Pravidla a rady k vytváření obsahu stránek

Pravidla a rady k vytváření obsahu stránek

Na této stránce postupně budou přibývat rady a pravidla sloužící pro editaci obsahu Midgardího webu.
Proč je potřeba se jimi řídit? Na stránkách pracuje více lidí a je proto nutné jejich práci koordinovat tak aby cílový efekt byl maximální a do budoucna se zjednodušila správa obsahu.

  1. Texty na stránkách nijak neobarvovat v editoru. Za barvu textu je odpovědné nastavení šablony, které automaticky barví text i nadpisy. Tedy není nutné se zatěžovat barevným nastavením textů. Jedinou vyjímku tvoří nutné zvýraznění textu typu např.: „Pozor změna termínu!„. Pokud je vhodné z nějakého důvodu změnit text, tak je to potřeba probrat s osobou odpovědnou za běh a nastavení šablony. Po změně nastavení šablony se pak tato změna projeví automaticky na všech textech na webu.
  2. Textům nenastavovat aktivně různé velikostí písmen. Opět stačí pouze označit článek maximálně jedním H1 nadpisem, a dále hiearchicky sestupovat níže. Kapitoly označovat H2 nadpisy a subbody pokud je to potřeba H3 atd.   Pro text vždy použít typ „odstavec“. ˇnastavení šablony se postará automaticky o správnou velikost textů. Pokud je vhodné z nějakého změnit nastavení, tak je to potřeba probrat s osobou odpovědnou za běh a nastavení šablony.  Po změně nastavení šablony se pak tato změna projeví automaticky na všech textech na webu.
  3. Při vytváření stránky na ní ručně vypnout zobrazení všech sidebarů + Page Title & Breadcrumbs Bar ! Pokud je potřeba na stránce mít sidebar, tak je potřeba aby k dotyčnému sidebaru existovala odpovědná osoba za jeho obsah.
  4. V šabloně je vytvořen základní filtr na obrázky. Předjednalo se, že by obrázky měly být částečně odbarvené pro zachování historizujícícho efektu. Viz obrázek:    aby se tohoto efektu dosáhlo, tak stačí po vložené obrázku do textu v jeho vlastnostech vyplnit slovo: foto do konkrétního políčka … viz screen:   Tímto způsobem se dá snadno dosáhnout sjednocení barevného pojetí fotek na webu.  Doporučuji vždy doplnit fotku možnosti prokliku na větší (ne nutně originálně megavelkou verzi..  např náhled 200x300px a po rozklinutí 1024×768 a pod.   Pokud by byl zájem o rozšíření možnosti automatických barevných filtrů, tak mohu implementovat podstatně komplexnější automatiku „ala instagram filtry“
  5. Náhledové fotky členů musí být o rozměru 200x200px (např.. upřesní se později)